[Event] Đua Top Server

Administrator

Administrator
Thành viên BQT
9/10/19
67
2
8
bnew23.jpg

Đua Top Server Sơn Hải Cốc
Thời gian :
Từ 18/04/2021 đến hết 25/04/2021

Nội dung :
Trong khoảng thời gian diễn ra event các hiệp khách hãy cố gắng tăng cấp cho nhân vật của mình để giữ vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng.
Khi event kết thúc BQT sẽ tổng kết lại BXH lúc 00h ngày 26/04/2021 và trao thưởng cho những hiệp khách có xếp hạng cao nhất.


Phần thưởng :
Top 1 :
133m.jpg
VK 133m 120% (hoặc kc 2),
2000000000_1.jpg
500m gold,
1000000275_1.jpg
100k Võ huân,
8_1.jpg
Cặp BKTC 2,
400010_1.jpg
Giáp 95 full pt 10,
999000532_1.jpg
100 lucky coin.

Top 2 :
133m.jpg
VK 133m 116% (hoặc kc 2),
2000000000_1.jpg
300m gold,
1000000275_1.jpg
80k Võ huân,
8_1.jpg
Cặp BKTC 2,
400010_1.jpg
Giáp 95 full pt 9,
999000532_1.jpg
80 lucky coin.

Top 3 :
133m.jpg
VK 133m 112% (hoặc kc 2),
2000000000_1.jpg
200m gold,
1000000275_1.jpg
60k Võ huân,
8_1.jpg
Cặp BKTC 2,
400010_1.jpg
Giáp 95 full pt 8,
999000532_1.jpg
60 lucky coin.

Top 4 - 5 :
133m.jpg
VK 133m 108% (hoặc kc 2),
2000000000_1.jpg
100m gold,
1000000275_1.jpg
50k võ huân,
6_1.jpg
Cặp BKTC 1,
400010_1.jpg
Giáp 95 full pt 7,
999000532_1.jpg
40 lucky coin.

Top 6 - 10 :
133m.jpg
VK 133m trắng,
2000000000_1.jpg
50m gold,
1000000275_1.jpg
40k võ huân,
6_1.jpg
Cặp BKTC 1,
400010_1.jpg
Giáp 95 trắng,
999000532_1.jpg
20 lucky coin.


Ngoài ra các hiệp khách là top 1 của mỗi char (nếu đã nhận quà top 10 ở trên sẽ không được tính ) sẽ nhận được :
133m.jpg
VK 133m trắng,
2000000000_1.jpg
50m gold,
1000000275_1.jpg
40k võ huân,
6_1.jpg
Cặp BKTC 1,
400010_1.jpg
Giáp 95 trắng,
999000532_1.jpg
20 lucky coin.